Γούρια

Περιλαμβάνεται μία ποικιλία χρηστικών κυρίως αντικειμένων με διακοσμητικά στοιχεία. Ακόμη, προσφέρονται γούρια επιτραπέζια και κρεμαστά δικής μας κατασκευής ως σύμβολα καλής τύχης και εύνοιας.

Δείγματα Προϊόντων